Historia szkoły

Historia naszej szkoły...

Takie były początki:

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach powstała z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce mgr Bolesława Bujaka. Założycielem i organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej (TPZR), które na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 28.07.1996r. podjęło uchwałę o powołaniu szkoły. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki /decyzja z dn. 26.08.1996r. / pod nr.97/96. Dnia 01.10.1996r. Szkoła Muzyczna uroczyście zainaugurowała pierwszy rok działalnosci. Podczas uroczystego spotkania Burmistrz powiedział:


"Chciałbym wyrazić radość, że możemy dzisiaj wpisać do kulturalnej mapy Polski jeszcze jedną placówkę artystyczną".


Uchwałą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej z dnia 28.07.1996r. na Dyrektora Szkoły Muzycznej powołano mgr Elżbietę Gwośdziewicz-Cesarz.

Pierwsze grono pedagogiczne, które rozpoczęło pracę w nowootwartej szkole składało się z pięciu pedagogów:

Aneta Fąfara - fortepian główny

Karol Kramarz - gitar, keyboard

Anna Pacześniak - flet , kształcenie słuchu z rytmiką ,chór

Iwona Tokarska - skrzypce, kształcenie słuchu

Janusz Wojnarowski - klarnet, saksofon, akordeon

Pierwszą siedzibą Szkoły Muzycznej I stopnia była Szkoła Podstawowa nr 5 w Ropczycach przy ul. Konarskiego 4.

W roku szkolnym 1998 / 1999 naszą szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Po raz pierwszy w historii Szkoły Muzycznej w Ropczycach rozdane zostały dyplomy ukończenia. Uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie pierwszych absolwentów odbyło się w Kinie "PRZYJAśŃ" w Ropczycach 24 czerwca 1999r.

Rok 1999 był wyjątkowy dla Szkoły Muzycznej, ponieważ rozpoczęła czwarty rok pracy w nowym budynku na osiedlu świętej Barbary, którego pomieszczenia zostały zaadoptowane dla potrzeb nauczania indywidualnego gry na instrumentach muzycznych. Budynek ten - własność miasta i gminy zajmowało wcześniej przedszkole. Parter budynku podzielono między dwie placówki niezwykle potrzebne w mieście - filie Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

24 marca 2000 r. Szkoła Muzyczna Uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Decyzję taką wydał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski. Poprzedziły ją wizytacje pracowników ministerialnych, podczas których sprawdzono, czy szkoła spełnia określone w rozporządzeniach warunki. Była to bardzo korzystna decyzja, zarówno dla gminy, która w sposób znaczący dotuje szkołę, jak i dla rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. Mając takie uprawnienia szkoła, za pośrednictwem TPZR może starać się o dotację w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rodzice zaś, koszty czesnego mogą odliczać od podatku. Dzięki tej decyzji dzieci otrzymują świadectwa na drukach obowiązujących w państwowych szkołach.

 

Od początku działalności Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach oprócz działań edukacyjnych w zakresie nauki gry na instrumentach, oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży ,prowadzona jest również działalność koncertowa. Koncerty organizowane są w szkołach podstawowych, przedszkolach, Centrum Kultury, oraz oczywiście w siedzibie naszej szkoły. W ciągu całego roku szkolnego odbywa się wiele koncertów z różnych okazji m.in. Dzień Odzyskania Niepodległości , Dzień Matki, Tradycją stał się coroczny styczniowy "Koncert kolęd". Jest to wyjątkowe wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają nie tylko sami uczniowie, ale równie rodzice i mieszkańcy Ropczyc. Uczniowie wykonują kolędy w różnych opracowaniach na instrumenty solowe, oraz zespoły instrumentalne. Niepowtarzalna atmosfera i klimat tego koncertu sprawiają, że sala koncertowa naszej szkoły wypełniona jest po brzegi. Kolejnym ważnym wydarzeniem w koncertowym życiu szkoły są popisy uczniów. Są to koncerty organizowane zazwyczaj na zakończenie semestru zimowego, oraz letniego. Podczas tych koncertów uczniowie wykonują utwory muzyczne różnych kompozytorów z różnych epok historii muzyki. Utwory te są zwieńczeniem ich niekiedy ciężkiej pracy, całorocznego trudu ćwiczenia na instrumencie oraz owocnej współpracy z nauczycielem. Zasadą jest iż udział w tych koncertach jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów nie tylko dla tych szczególnie uzdolnionych. 

Od marca 2001r. Dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach jest

mgr Janusz Wojnarowski.

Od 1 września 2010r. Szkoła stała się placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Ropczyce.