Informacje o konkursie "Podkarpacka fraza"

plakat festiwal

Regulamin Konkursu "Podkarpacka Fraza"word

Karta zgłoszenia na festiwal word

Karta zgłoszenia na festiwal w pdf

Podkarpacka Fraza to festiwal promujący kulturę obszaru podkarpackiego. To ona jest nieodkrytym bogactwem naszego regionu, to ona ukształtowała naszą tożsamość, dlatego chcemy ją na nowo poznawać i z niej czerpać inspirację. Podkarpacka Fraza to także muzyczny konkurs dla dzieci i młodzieży, w którym najważniejszym kryterium jest, by tworzyć, inspirując się sztuką i kulturą naszego regionu. Podkarpacka Fraza to wreszcie spotkanie i wspólne muzykowanie młodzieży z 4 krajów - Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski.

Głównym mecenasem Podkarpackiej Frazy jest Fundusz Wyszechradzki. www.visegradfund.org

 logo wyszehrad

Partnerzy projektu:

Szkoła Muzyczna Strobkov - Základná umelecká škola Františka Veselého v Stropkove - www.zusstropkov.sk

Szkoła Muzyczna Český Těšín - Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín - www.zus-tesin.cz

Szkoła Muzyczna Dobromyl - Добромильська дитяча музична школа - school.dobromyl.org

--

Subcarpathian Phrase is a festival that promotes the culture of Subcarpathia, because this is the richness of our region that has shaped our identity. Therefore we want to get to know it and draw inspiration out of it. Subcarpathian Phrase is a music competition for children and youth. Its main goal is to promote and reward creation inspired by Subcarpathian art and culture. Finally, Subcarpathian Phrase is a meeting of children and youth from 4 countries - Ukraine, Czech Republic, Slovakia and Poland to make music together.

The main patron of the Subcarpathian Phrase is the Visegrad Fund.

www.visegradfund.org

Logo, które załączam.

Partners of the project:

Music School Strobkov - Základná umelecká škola Františka Veselého v Stropkove - www.zusstropkov.sk

Music School Český Těšín - Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín - www.zus-tesin.cz

Music School Dobromyl - Добромильська дитяча музична школа - www. school.dobromyl.org