Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Joanna Stasiak - wiolonczela- kierownik sekcji

mgr Małgorzata Kołodziejczyk - skrzypce, altówka

mgr Agnieszka Żebro - skrzypce

mgr Marta Fortuna - skrzypce

mgr Waldemar Grabarek - altówka

Stanisław Grabski - gitara

mgr Ewelina Stępień - gitara

mgr Krystian Tęczar - gitara

mgr Sławomir Ujek- kontrabas