Sekcja teorii

mgr Małgorzata Gajewska - kierownik sekcji

mgr Beata Parkosz 

mgr Lidia Budak

mgr Janusz Wojnarowski

dr Katarzyna Sobas - chór